top of page

תנאי שימוש  

1 .כללי 

ברוכים הבאים לאתר מועדון העגלות הריקות ("האתר") שבבעלותה וניהולה של מורן נקר ע.מ 200902153 ("החברה"). האתר מספק פלטפורמה קלה ונוחה לצפייה וניהול אירועים און-ליין ולמכירה וקנייה של כרטיסים לאירועים, סדנאות, הרצאות ומפגשים מסוגים שונים (" האירועים" ,"הכרטיסים"), באמצעות מערכת סליקה של חברת ישראכרט. האתר מהווה פלטפורמה בלבד לצפייה באירועים ולמסחר מקוון של תיווך ופרסום עבור מוכרי  האירועים. לפיכך, האחריות על ביצוע העסקה ואיכותה מוטלת במלואה על המפיק ומוכר  הכרטיסים ולא על האתר. 

האמור בתנאי שימוש אלו נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ופונה לשני המינים. 

תנאי השימוש חלים על כל שימוש או כניסה לאתר, בכל צורה שהיא, לרבות באמצעות מכשיר סלולרי, מחשב או כל טכנולוגיה אחרת.  

מאחר שתנאי השימוש (הכוללים את מדיניות הפרטיות) הם הסכם משפטי מחייב, מומלץ כי  תקרא אותם בעיון.  

שימוש באתר, כניסה מכירה ורכישת כרטיסים באמצעותו, מהווים אישור לכך שקראת הסכם זה והסכמת להיות כפוף לו. אתה מצהיר ומתחייב כי הנך כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה. אם הנך משתמש בשירותים מטעמו של צד שלישי, הנך מצהיר כי הנך מוסמך לפעול בשמו  של הצד השלישי ולאשר את הסכמתו לתנאים אלה.  

אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש לאתר או להשתמש בשירותיו.  

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש בכל עת, ובמקרה זה התנאים המעודכנים יופיעו באתר. אם תמשיך להשתמש בשירותים לאחר מועד כניסתם לתוקף של השינוי כאמור, הדבר יהווה הסכמה מטעמך לתנאי השימוש המעודכנים. 

2 .הגדרות 

"אירוע" –תוכן או פעילות מכל סוג, לרבות מופע ו/או קורס ו/או סדרת קורסים ו/או סדנאות ו/או הרצאות וכד', שנוצר באתר בידי המוכר, אשר רוכשים הרשומים באתר יכולים לרכוש כרטיסים לצורך צפייה ו/או השתתפות בו באופן דיגיטלי.  

"המוכרים" – משתמשים היוצרים אירוע באתר ומבקשים למכור כרטיסים לאירוע שנוצר על ידם באמצעות האתר, לרבות מפיקי האירוע או מארגניו, בין אם מישראל או מחו"ל. 

"הרוכשים" – הגולשים באתר שביצעו רכישה של כרטיס לאירוע באמצעות האתר, או מי מטעמם. 

3 .הגבלת אחריות האתר 

1.3 האתר מספק פלטפורמה קלה, נוחה ומקוונת לשיווק אירועים ולמכירה וקנייה של  כרטיסים לאירועים הללו מטעמם של מוכרים מישראל ומחו"ל. משתמשי האתר רשאים לרכוש כרטיסים כדי לצפות ולהשתתף באירועים אלה.  

2.3 האתר אינו מארגן או מפיק האירועים או מוכר הכרטיסים עבורם, והחברה אינה מכירה בהכרח את המוכרים ואינה יכולה להעיד על טיבם, בטיחותם, חוקיותם או איכותם של האירועים וכל מידע הנמסר במסגרתם (לרבות מידע פרטי הנמסר בידי משתתפי האירוע במהלכו), ועל כן האירועים אינם נמצאים בשום שלב תחת אחריותה של החברה.  

3.3 האתר מציג בפני הרוכש את פרטי האירוע ומידע אחר ככל שידוע לאתר, אך האתר אינו אחראי בדבר מהימנות מידע זה. 

4.3 המוכר הינו האחראי הבלעדי לכך שתכני האירוע המפורסם על ידו יעמדו בכל הוראות הדין החלות עליו, ולא יפרו זכותו של צד שלישי.  

5.3 האמור באתר זה, לרבות התכנים והאירועים המוצגים בו, אינם בגדר חוות דעת מקצועית ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מבעלי מקצוע.  

6.3 מכל מקום, מומלץ לרוכש לבחון את פרטי האירוע ולערוך בדיקות נוספות, לרבות  חיפוש במנועי חיפוש, אודות המוכר או האירוע בטרם הרכישה. 

7.3 האתר משתמש בשירותי ניהול התשלומים של חברת ישראכרט, האחראית על גביית  תשלומי הכרטיסים שנרכשו בידי הרוכשים. האתר לא יישא בכל אחריות כלפי הרוכשים או המוכרים בנוגע לגביית התשלומים וניהולם, אשר ינוהלו באופן בלעדי בידי ישראכרט. 

8.3 רכישת כרטיסים לאירוע מסוים כפופה לכמות הכרטיסים שהוגדרה מראש בידי המוכר, יוצר האירוע, וכן כפופה להגדרת הגיל המינימלי שנקבע לצורך הרשמה לאירוע.  

9.3 האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, ואין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרים אלה. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופעים באתרי אינטרנט אחרים.  

10.3 החברה מעודדת את הרוכשים לחוות דעתם על האירועים או המוכרים, והיא רשאית לפרסם את חוות הדעת לפי שיקול דעתה.  

11.3 להנהלת החברה שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת הכרטיסים על ידי הרוכש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין הכרטיסים באמצעי התשלום אשר סיפק הרוכש, או שהרוכש אינו עומד בתנאי השימוש באתר, או על פי כל דין אחר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

12.3 אף שהחברה אינה אחראית להתנהלות המוכרים, ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל על החברה אחריות כאמור, אם תיידע אותנו על כל בעיה בנוגע לאירועים או למוכרים – החברה תעשה כמידת יכולתה לסייע לך בבירור התלונה (ואולם אין אנו מתחייבים כי נצליח בכך). ניתן לפנות אלינו בכתב למייל: agalotrekot@gmail.com  

4 .רישום לאירוע ושימוש באתר 

1.4 השימוש באתר והזמנת שירותים באמצעותו אינו מיועד למי שאינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור. אנו נראה בכל שימוש שייעשה באתר ככזה שבוצע על ידי מי שכשיר לבצעו וכל שימוש אחר יחשב לכזה שבוצע באישור ובהנחיית האפוטרופוס או ההורה, לפי העניין.  

2.4 על כל המידע שתספק לאתר במסגרת תהליך הרישום, וכן על מידע שייאסף אודותיך אגב השימוש באתר, יחולו הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות באתר, והמהוות חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. 

3.4 השימוש באתר נועד לצרכי המשתמש בלבד וחל איסור מוחלט לעשות באתר ובתכנים שבאתר כל שימוש אחר בכל פלטפורמה שאינה האתר.  

4.4 כרטיס שרכשת לצפייה באירוע או בתוכן הינו לשימוש האישי שלך או של מי מטעמך, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי או אחר. חל איסור מפורש לרכוש כרטיסים לשם מסחר בהם, לרבות מכירה חוזרת, והחברה תהיה רשאית להגביל רוכש לרכישה של מספר מסוים של כרטיסים ו/או לרכישת כרטיס אחד בלבד, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

5.4 הנהלת האתר רשאית לשלוח לרוכש בדואר אלקטרוני, סמס, הודעה טלפונית קולית או בכל אמצעי תקשורת מעין זה, מידע אודות אירועים שונים וקישורים לרכישת כרטיסים. אם אינך מעוניין לקבל דיוור שיווקי כאמור לעיל, הנך רשאי  להודיע על סירובך על ידי פנייה לכתובת: agalotrekot@gmail.com

6.4 אם המוכר הגדיר בתנאי האירוע כי תנאי לאישור הבקשה הוא אישור הרוכש על  אופציית " התחברות לפייסבוק" (Connect Facebook – (אזי בעת לחיצת  הרוכש על "התחברות לפייסבוק" תישלח אל הרוכש באופן אוטומטי מפייסבוק בקשה לאישור הרשאה לחשוף את פרופיל הרוכש בפייסבוק בפני המוכר. הנך נותן בזאת אישור לאתר ו/או למוכר להחזיק במידע אישי אודותיך, שמעבירה  פייסבוק אגב שימוש בפונקציה זו, ולעשות בו שימוש לצורך האירוע עבורו רכשת כרטיס.  

5 .אחריות משתמשי האתר  

1.5 בכפוף לעמידתך בתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האתרת לרבות היתר לגלוש באתר.  

2.5 ככל שהנך מעוניין לרכוש כרטיס באתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי הסכם זה, ובפרט האמור בכל הנוגע להגבלת האחריות. 

3.5 הנך מתחייב לשמור על זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים וזכויות אחרות על פי דין של האתר, משתמשיו, לרבות המוכרים באתר, ולהימנע מפגיעה או שינוי או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו. 

4.5 הנך מתחייב לעמוד במגבלות גיל המינימום שנקבעו לאירוע אליו הנך נרשם. 

5.5 האתר אינו מתחייב לשמור על מידע שהוזן על ידך לאתר, והאחריות על שמירת התכנים וגיבויים מוטלת עליך בלבד. 

6.5 אנו נהיה רשאים להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה שלך לאתר  במקרים בהם לפי שיקול דעתנו הבלעדי נמצא כי שימושך באתר נוגד את הוראות  הדין או את תנאי השימוש באתר, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי  

החברה בקשר עם האמור בסעיף זה. אין בזכות הנתונה לנו לפי סעיף זה לעיל  כדי לפגוע באחריותך המוחלטת לשימוש שייעשה על ידך באתר. 

6 .רכישת כרטיסים לאירועים המוצגים באתר 

1.6 האתר מאפשר רכישת כרטיסים לרוכש המעוניין לרכוש כרטיס לאירוע המאורגן  באתר. 

2.6 לאחר בחירתך ברכישת כרטיסים לאירוע מסוים – תועבר לרכישה באמצעות חברת ישראכרט, אשר באמצעותו תבצע את רכישת הכרטיסים, בכפוף  לתנאי שימוש אלה. 

3.6 יתכן כי רכישת כרטיסים תותנה באישור המוכר. במקרה זה, בעת הזמנת כרטיסים לאירוע, שולח האתר עבור הרוכש " בקשת רכישה" אל המוכר ובה מבקש לרכוש את הכרטיסים המבוקשים ("בקשה לרכישת כרטיסים").

4.6 במקרה שבו אין צורך בהגשת בקשה לרכישת כרטיסים לאירוע, הרוכש ממלא פרטי תשלום ומאשר את הזמנתו. מכירת הכרטיס מתבצעת באותה עת ללא צורך באישור המוכר. 

5.6 ככל שנשלחה בקשה לרכישת כרטיסים, הרוכש יקבל אישור לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידו בעת הזמנת הכרטיסים, המאשר את משלוח בקשת רכישת הכרטיסים ואת פרטי ההזמנה ("אישור ההזמנה"). אישור זה אינו מהווה אישור על רכישת הכרטיסים. אנא ודא כי הוזנה כתובת נכונה. 

6.6 להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת הכרטיסים על ידי הרוכש בכל מקרה בו: 

1.6.6 לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין הכרטיסים באמצעי התשלום שסיפק הרוכש; 

2.6.6 הרוכש אינו עומד בתנאי השימוש באתר;  

3.6.6 הנהלת האתר סבורה כי אחד מהצדדים לעסקה לא יעמוד בהתחייבויותיו .

7.6 לאחר הזנת פרטי הבקשה ופרטי אמצעי התשלום, הבקשה עוברת לאישור המוכר. 

8.6 הנהלת האתר אינה אחראית כלפי רוכש או כל צד שלישי אחר בגין אי מתן אישור  הזמנת כרטיסים על ידי המוכר באירוע, מכל סיבה שהיא. 

9.6 עם אישור הבקשה על ידי המוכר, מתבצע חיוב בגין הכרטיסים באופן אוטומטי.

10.6 לאחר אישור רכישת הכרטיסים, יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה ופרטי ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין הרוכש בעת הזמנת הכרטיסים ו/או הודעת סמס אל מספר הטלפון הנייד שסיפק.  

7 .אופן התשלום ואישור רכישת הכרטיסים 

1.7 בעת ביצוע הזמנת כרטיסים הרוכש יספק את פרטי אמצעי התשלום, בעל אמצעי  התשלום ופרטי קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש ("פרטי התשלום"). 

2.7 התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, מאסטרקרד ודיינרס וכן באמצעי תשלום אחרים ככל שיפורסמו באתר מעת לעת. 

3.7 הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על פי דין ובהתאם להוראות בעל אמצעי  התשלום או מנפק אמצעי התשלום.  

4.7 לאחר מתן אישור לרכישת הכרטיסים יתבצע חיוב ויישלח אליך אישור כאמור  בסעיף 10.6 לעיל.  

5.7 הרוכש מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום. 

6.7 הרוכש מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע  באתר. 

7.7 המחיר המוצג באתר כולל את חלקו של המוכר ואת עמלת האתר. 

8.7 רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידי הרוכש. 

9.7 סליקת התשלום מבוצעת על ידי האתר לאחר שהמוכר אישר את ההזמנה. 

10.7 האתר מחייב עבור הכרטיסים אולם מעביר את התשלום בניכוי עמלת האתר אל המוכר. 

8 .מדיניות שינויים או ביטולי אירועים  

1.8 ייתכן שהמוכרים ישנו, מסיבותיהם, את מועד האירוע או את מאפייניו, וכיוצא באלה. במקרה זה יודיעו המוכרים אודות השינוי/ ביטול, לפי העניין, לרוכש באמצעות הדוא"ל שסופק בעת הרישום לאירוע.  

2.8 מדיניות ביטול עסקה הינה בהתאם לחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע״ו 2016.

לפי החוק, ניתן לבטל עסקה באמצעות הודעה לכתובת הדוא" ל להלן כמפורט: agalotrekot@gmail.com

א. במקרה של כרטיס רגיל (לצפייה או להשתתפות באירוע או בתוכן חד-פעמי), רשאי הרוכש לבטל את העסקה באמצעות הודעה למוכר או לחברה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה או מקבלת אישור הרכישה (או בתוך 4 חודשים- אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות,  אזרח ותיק או עולה חדש)- לפי המאוחר מביניהם, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד האירוע. במילים אחרות: לא ניתן לבטל עסקה כאשר רכשת את הכרטיסים 2 ימי עסקים או פחות טרם האירוע.  

מובהר כי במקרה של רכישת כרטיס לאירוע מוקלט (לרבות כצפייה מוזמנת -  VOD מועד האירוע ייחשב למועד בו קיבל הרוכש את הקישור (לינק) לצפייה באירוע, בהתאם לתנאים שיפורטו על גבי הכרטיס, היות והדבר ייחשב כקבלת השירות. האמור יחול אלא אם יפורטו תנאי ביטול שונים ע"י המוכר, בקשר עם רכישת הכרטיס הספציפי בהתאם לאופי האירוע, אז יגבר האמור בתנאים הספציפיים שיוצגו לרוכש במועד רכישת הכרטיס.  

ב. במקרה של "כרטיס חבילה", המהווה עסקה מתמשכת, רשאי הרוכש למסור למוכר או לחברה הודעה בדבר רצונו לבטל את העסקה, בכל עת. ביטול השירות והפסקת החיובים הבאים, יתבצע בתוך 3 ימי עסקים ממועד מסירת הודעת הביטול (ואם נמסרה באמצעות דואר רשום- בתוך 6 ימי עסקים מים מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב הרוכש במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול. האמור יחול אלא אם יפורטו תנאי ביטול שונים ע"י המוכר, בקשר עם רכישת הכרטיס הספציפי בהתאם לאופי האירוע, אז יגבר האמור בתנאים הספציפיים שיוצגו לרוכש במועד רכישת הכרטיס. 

ג. ככל שבוטלה העסקה לאחר שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הרוכש את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו עד למועד הביטול (בין אם בחר להשתמש בשירות ובין אם לאו). 

3.8 לאחר ביטול העסקה יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי תוך 14 ימים ממועד קבלת  ההודעה על הביטול ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך %5 ממחיר העסקה או 100 ש״ח - הנמוך מביניהם.  

4.8 במקרה ובו ביקשת לבטל רכישה עפ״י הוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן והמוכר (מארגן האירוע) סירב, נבקשך להודיע לנו ואנו ננסה לסייע לך. אין באמור בסעיף זה כדי להגדיר את האתר או מי מטעמו כמוכר או להטיל על האתר חבות של מוכר. 

5.8 החברה לא תהא אחראית כלפי הרוכש או כל צד שלישי בגין אירוע שבוטל או שונה, לרבות במקרה בו לא נרשמה כמות מספקת של משתתפים לאירוע. 

6.8 בנוסף, החברה תהיה רשאית לבטל כל עסקה או אירוע אם יש לה יסוד סביר  

להניח כי נעשו תוך כדי הפרת תנאים אלה, הפרת הדין, הטעיה, שימוש לרעה, ניצול בזדון ו/או לשם פגיעה בחברה או בכל צד שלישי, או בניסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא לחברה או לצד שלישי. ביטלה החברה עסקה כאמור, תודיע לרוכש על ביטול העסקה, ויחולו הוראות  הדין בנוגע לביטול עסקה.  

9 .השימוש באתר ובעלות בקניין הרוחני שבאתר

1.9 הגישה אל האתר מתבצעת באמצעות רשת האינטרנט, על כל המשתמע מכך. אנו לא מתחייבים לכך שהאתר יפעל בכל עת ללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם צרכים אחרים של המשתמש, ללא תקלות, פגמים או טעויות שנגרמו מכל סיבה שהיא ו/או שהאתר יהיה נקי מתוכנות זדוניות, וירוסים או תוכנות מזיקות אחרות שנשתלו באתר על ידי צדדים שלישיים בלתי מורשים. השימוש באתר נעשה על אחריותך ולאחר שבחנת היטב את כל הסיכונים הכרוכים בכך וביצעת את כל הפעולות הדרושות לצורך התגוננות מפניהם. המשתמש פוטר בזאת את החברה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות לכל נזק שיארע בקשר עם השימוש שלו  באתר ו/או ברשת האינטרנט. 

2.9 האתר, קוד המקור של האתר וכל התכנים באתר מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני אחרות של האתר, המוכרים או של מי מהגורמים שהרשו לנו להשתמש בכל אלה, לרבות החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, מיצגים, אנימציות, צלילים, יצירות מוזיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות ,  פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק בידי משתמשים וכדומה.

3.9 בהתאם, חל עליך איסור מוחלט לעשות כל שימוש באתר, בקוד המקור של האתר ו/או בתכנים, מבלי שיינתן לך אישור, מראש ובכתב, מאיתנו ובכלל זה אסור לך להעתיק את התכנים, לשכפלם, לשנותם, להפיצם, לפרסמם, לשדרם, להציגם  בציבור או במקום ציבורי או בפני קהל, לבצעם, להעניק בהם רישיונות ו/או זכויות שימוש לצדדים שלישיים, ליצור מהם עבודות נגזרות, או להעבירם הלאה, באופן זמני או קבוע.  

4.9 הנך רשאי להשתמש באתר אך ורק בהתאם ובכפוף למגבלות הקרובות בתנאי השימוש באתר ובכל מקרה, למטרות חוקיות וראויות בלבד, העולות בקנה אחד עם כל החוקים, התקנות והנהגים המקובלים במדינת ישראל ובכל סמכות שיפוט אחרת שממנה הנך גולש לאתר. 

5.9 נוכח אופיים המשתנה של השירותים המוצעים באתר, חלק מהתכנים המוצגים באתר מוצגים כפי שנמסרו לנו על ידי צדדים שלישיים, ומבלי שהם נבחנו או אומתו על ידינו ומבלי שנבחנה עדכניותם. אנו פועלים לצמצום פרסום של תוכן שגוי ו/או לא עדכני ולהסרתו מהאתר ואולם מובהר בזאת כי התכנים באתר מוצגים לך כמות שהם (is- as) ללא כל מצג או התחייבות בגינם וכל הסתמכות מצדך על תוכן כאמור נעשית על דעתך ועל אחריותך הבלעדית. 

6.9 אנו נהיה רשאים להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה שלך לאתר  במקרים בהם לפי שיקול דעתנו הבלעדי נמצא כי שימושך באתר נוגד את הוראות הדין או את תנאי השימוש באתר או אם השימוש שלך מפריע לפעילותו התקינה  של האתר, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור בסעיף זה. אין בזכות הנתונה לנו לפי סעיף זה לעיל כדי לפגוע באחריותך המוחלטת לשימוש שייעשה על ידך באתר. 

7.9 אנו נהיה רשאים לבצע מעת לעת עבודות תחזוקה יזומות לצורך שמירה על תקינות האתר ופיתוחו במסגרתן עלולה להיפגע זמינות האתר או זמינותם של חלק מהתכנים ו/או חלק מהשירותים שבו. אנו נקבע את המועד לביצוע העבודות היזומות כאמור על פי שיקול דעתנו המקצועי והבלעדי ומבלי שנידרש לעדכן על כך מראש. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אנו נהיה רשאים לערוך מעת לעת שינויים במבנה האתר, לרבות בתכנים ו/או בשירותים, וכן להוריד את האתר או חלקים ממנו לתקופה מסוימת או לצמיתות, והכל מבלי שנידרש לעדכן על כך מראש. אין בזכותנו כאמור בסעיף זה לעיל כדי לפגוע בתוקפן של הזמנות שבוצעו על ידך  באתר עובר למועד ביצוע השינויים כאמור.  

10.שיתוף מידע באמצעות האתר

1.10 מבלי לגרוע מהוראות מדיניות הפרטיות המפורטות באתר, במסגרת שימושך באתר אתה עשוי (במקרים מסוימים) לשתף משתמשים אחרים באתר ("חוות דעת אישיות"). פרסום חוות הדעת האישיות שלך באתר הינו גלוי למשתמשים אחרים ומשכך עשוי לגרור אחריו תגובות מצד אותם משתמשים שחלקן עלולות לפגוע ברגשותיך (" תוכן שיתופי").  

2.10 מובהר כי פרסום התוכן השיתופי הינו וולונטרי ונתון לבחירתך החופשית ועם פרסומו אתה מוותר ויתור סופי, מוחלט, ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בקשר עם התגובות שיתקבלו בגינו ו/או כל פעולה שעלולה להינקט כנגדך בגינו.  

3.10 חשוב שתדע כי התוכן השיתופי חשוף לעיני כל ציבור המשתמשים באתר ו/או באינטרנט ומשכך עליך לנהוג במשנה זהירות ולשקול בתבונה רבה את המידע והתכנים אותם תפרסם במסגרת התוכן השיתופי שלך, לרבות בכל הקשור למסירה של פרטים אישיים ו/או מסירה של מידע לגביו חל איסור פרסום על פי כל דין ו/או מסירה של מידע אחר שפרסומו עלול להוות משום עילה לתביעה כנגדך או כנגדנו; מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל חל עליך איסור מוחלט לפרסם במסגרת התוכן השיתופי היפר-קישור לאתרים כלשהם ו/או תכנים שיש בהם משום הוצאת דיבה, השמצה, העלבה, איום, שידול לביצוע פעולה בלתי חוקית, שידול להתאבדות, הסתה, גזענות, פגיעה בשמו הטוב של כל אדם או גוף וכן  תוכן המפר זכויות קניין רוחני ו/או זכויות להגנת הפרטיות כלשהן. אתה תישא באחריות המלאה והבלעדית לכל נזק שיגרם לכל אדם או גוף, בקשר עם תוכן שיתופי שפורסם על ידך באתר. 

4.10 אנו נפעל להסרתו של תוכן שיתופי שתוכנו יובא לידיעתנו ואשר נמצא, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי יש בו משום פגיעה של ממש בך ו/או בציבור המשתמשים באתר ו/או בענייניה של החברה ו/או שהסרתו מתחייבת על פי כל דין.  

5.10 במקרים מסוימים אין לנו שליטה על פרסום עקיף של התוכן השיתופי, לרבות, אך לא רק, במסגרת תוצאות של מנועי חיפוש אינטרנטיים ו /או בפלטפורמות המנוהלות על ידי צדדים שלישיים ו/או ציטוטו ו/או הצגתו בכל מדיה אחרת.

6.10 עם פרסום תוכן שיתופי על ידך אתה מצהיר ומאשר, כי מדובר בתוכן מקורי שלך (או שבידך כל ההרשאות הדרושות מאת בעל זכויות הקניין הרוחני לצורך השימוש בתוכן האמור בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש באתר).  

7.10 עם פרסום תוכן שיתופי על ידך אתה מקנה לחברה זכות בלתי הדירה ובלתי מוגבלת בזמן לעשות שימוש בתוכן השיתופי לצרכיה כפי שתמצא החברה לנכון, לרבות לצורך פרסום ושיווק הפעילות של החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור אנו נהיה רשאים להעתיק , לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בציבור או  במקום ציבורי או בפני קהל, לבצע, לפרסם, להעניק רישיונות ו/או זכויות שימוש לצדדים שלישיים, ליצור עבודות נגזרות, או להעביר הלאה, באופן זמני או קבוע, את התוכן השיתופי, והכל ללא כל צורך בהסכמה נוספת מצדך ו/או מצד שלישי כלשהו ומבלי שנידרש לשלם תמורה כלשהי בגין האמור. אתה תשפה אותנו, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל תשלום אותו אנו נידרש לשלם בקשר עם השימוש בתוכן השיתופי שלך.  

8.10 תשומת ליבך, כי תוכן שיתופי שיפורסם על ידי אחרים עלול להכיל מידע שגוי ו/או מידע שקרי ו/או היפר- קישור לאתר או לתוכנה זדוניים שעלולים להסב נזקים למכשיר שלך או לרשת ממנה אתה גולש. למען הסר ספק מובהר, כי החברה אינה אחראית לתכנים שמפורסמים על ידי משתמשים במסגרת התוכן השיתופי והעיון בהם כמו גם כל שימוש שתעשה בהם, לרבות שימוש בהיפר-קישור או הסתמכות על האמור בהם, נעשה על דעת עצמך ובאחריותך הבלעדית. 

 

11.השתתפות הרוכש באירועים אינטראקטיביים  

1.11 האתר מאפשר צפייה אינטראקטיבית באירועים, כולם או חלקם, בהתאם להחלטת החברה ו/או המוכרים. משמעות הדבר הנה שעם רכישת הכרטיס  לאירוע, הנך מאשר כי יתר הצופים באירוע (בין אם בשידור חי ובין אם כאירוע מוקלט) יהיו חשופים לפרטיך האישיים הכוללים את שמך ותמונת הפרופיל שלך (אם נרשמת לאתר באמצעות חשבון פייסבוק או Google -תמונת הפרופיל המוגדרת בחשבונך, או אם נרשמת לאתר באמצעות הטלפון- התמונה שבחרת להעלות, אם בחרת להעלות את תמונתך).  

2.11 בחלק מהאירועים יתאפשר לרוכשי הכרטיסים להדליק מצלמות אישיות ולצלם את עצמם צופים באירוע. ככל שבחרת להדליק את המצלמה, הנך מאשר בזאת  לחברה לתעד את צילומיך ולשדרם, להפיצם, להציגם בציבור ולעשות בהם כל  שימוש המפורט בסעיף 3.11 להלן.  

3.11 במקרים בהם האירוע הנו אירוע מסוג הרצאה ו/או קורס וכד', המאפשרים לרוכשים ליטול חלק אקטיבי ולהעיר הערות ו/או לשאול שאלות בקשר לתוכן האירוע, הנך מאשר באופן בלתי חוזר כי במידה ובחרת להשתתף באירוע באופן אקטיבי כאמור, הנך מקנה בזאת לחברה אישור בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן,  לצלם אותך במהלך השתתפותך באירוע ולעשות באירוע המוקלט, לרבות בצילומיך, כל שימוש שתמצא החברה לנכון, לרבות להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בציבור או במקום ציבורי או בפני קהל, לבצע, לפרסם, להעניק רישיונות ו/או זכויות שימוש לצדדים שלישיים, ליצור עבודות נגזרות, או  להעביר הלאה, באופן זמני או קבוע, לרבות לצורך פרסום, שיווק ויחסי ציבור, והכל ללא כל צורך בהסכמה נוספת מצדך ו/או מצד שלישי כלשהו ומבלי שתידרש החברה לשלם תמורה כלשהי בגין האמור.  

4.11 עליך לנהוג במשנה זהירות ולשקול בתבונה רבה את המידע והתכנים אותם תמסור במסגרת השתתפותך באירועים, לרבות בכל הקשור למסירה של פרטים אישיים ו/או מסירה של מידע לגביו חל איסור פרסום על פי כל דין ו/או מסירה של  מידע אחר שפרסומו עלול להוות משום עילה לתביעה כנגדך או כנגדנו; מבלי  לגרוע מכלליות האמור לעיל חל עליך איסור מוחלט לכלול בדבריך תכנים שיש  בהם משום הוצאת דיבה, השמצה, העלבה, איום, שידול לביצוע פעולה בלתי חוקית, שידול להתאבדות, הסתה, גזענות, פגיעה בשמו הטוב של כל אדם או גוף  וכן תוכן המפר זכויות קניין רוחני ו/או זכויות להגנת הפרטיות כלשהן. אתה תישא באחריות המלאה והבלעדית לכל נזק שיגרם לכל אדם או גוף, בקשר עם תוכן  שבחרת לומר במסגרת השתתפותך באירועים המשודרים באתר. 

12.מגבלות נוספות על השימוש באתר  

1.12 חל עליך איסור מוחלט להתחזות לאדם אחר או ישות משפטית אחרת בעת מסירת פרטים באתר. 

2.12 חל עליך איסור מוחלט לבצע הזמנות באתר ללא סמכות ו/או הרשאה מתאימים. 

3.12 חל עליך איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לביצוע של תקיפות סייבר, הפצה של וירוסים, הפצה של תוכנות זדוניות, הפצה של דואר זבל ו/או לכל מטרה בלתי חוקית או פעולה האסורה על פי תנאי השימוש באתר, לרבות פריצה לאזורים מוגנים באתר לגביהם לא ניתנה לך גישה.

4.12 חל עליך איסור מוחלט להפריע, להפסיק או להגביל בכל דרך אחרת את פעילות האתר ולא להתערב באופן כלשהו בקוד המקור של האתר ו/או של התוכנות הזמינות בו. בפרט, חל עליך איסור מוחלט לשנות או להפריע ל"מראה  והתחושה" (feel and look (שבחזית האתר; לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן בלתי סביר על האתר זה או על התשתית הקשורה אליו (לרבות באמצעות סריקה רובוטית); ולא לקבל או לנסות לקבל גישה בלתי מורשית, באמצעים כלשהם, לכל הרשתות שלנו או לרשת כלשהי מתוכן.  

5.12 חל עליך איסור מוחלט לאסוף מידע ותכנים מהאתר ולאגור אותם, בין אם הדבר נעשה באופן ידני ובין אם באמצעות תוכנות מחשב. 

13.אחריות והגבלת אחריות  

1.13 אתה אחראי לכך שהשימוש שיעשה על ידך באתר יעשה בכל עת בהתאם להוראות כל דין ולהוראות תנאי השימוש באתר, בפרט בכל הקשור ו/או נובע מזכויות הקניין הרוחני בתוכן בו תעשה שימוש ואותו תפרסם באתר.

13.2 האתר אינו מתחייב לשמור על מידע שהוזן על ידך לאתר, האחריות לשמירת התכנים וגיבויים מוטלת עליך בלבד. 

3.13 מוסכם במפורש כי החברה, עובדיה וכל מי עוד מטעמה לא יהיו, בשום מקרה,  אחראים לכל נזק, הפסד ו/או הוצאה, לרבות לנזקים עקיפים, תוצאתיים (ובכלל  זה אבדן הכנסות ו/או רווחים), מיוחדים ו /או עונשיים, בין אם מבוססים על הפרת חוזה, עוולה נזיקית, אחריות מוחלטת או אחרת, הנובעים מכל אלה או מאיזה מהם: (א) הגישה לאתר, השימוש באתר, כל עיכוב או חוסר יכולת להשתמש באתר או כל מידע הכלול באתר; ו/או (ב) זמינות או שימושיות השירותים אותם ניתן להזמין באתר, אלא אם הנזקים נובעים באופן בלעדי מרשלנות שלנו או מפעולה מכוונת שלנו ומתייחסים להוצאות שנגרמו, בפועל, למשתמש בלבד, ובכל מקרה עד לסכום מירבי של 1000 ש"ח או סכום השירותים שהוזמנו על ידך באתר בפועל, לפי הנמוך.  

4.13 ידוע לך כי הגבלת אחריותה הכוללת של החברה כמו גם הגבלת החבות הכספית הכוללת בה היא תידרש לעמוד עומדים בבסיס תנאי השימוש באתר והפעלתו במתכונתו הנוכחית והחברה מסתמכת על מגבלות אלה.  

5.13 אתה מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, כנגד כל הוצאה ו/או תשלום שהם ידרשו לשאת בו בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו להם (לרבות שכר טרחת עו" ד והוצאות משפט), בקשר עם השימוש שיעשה על ידך באתר שלא בהתאם להוראות כל דין ו/או תנאי השימוש באתר. 

14.עדכון תנאי ההתקשרות 

1.14 האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לפי שיקול דעתו הבלעדי.  

2.14 כל שינוי יחייב החל ממועד פרסומו באתר.

 

15.כללי 

1.15 שמירת זכויות - גם אם ויתרנו על איזו מזכויותינו על פי תנאי השימוש באתר במקרה מסוים, או נתנו לך ארכה לביצוע איזו מהתחייבויותיך, איננו חייבים לוותר שוב על זכותנו או לתת לך ארכה במקרים אחרים. 

2.15 ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי מתנאי השימוש באתר או חלקו יחולו רק לגבי אותו תנאי או אותו חלק, לפי העניין, ואין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתקפם המחייב של תנאי השימוש באתר.  

3.15 הדין החל - על תנאי השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. 

4.15 כל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות תחולתו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב יפו בלבד.  

5.15 למען הסר ספק, אין האתר מהווה נציגות מוסמכת לקבלת מסמכים משפטיים עובר המוכרים ו/או הרוכשים באתר.  

6.15 דרכי פניה וכתובת להודעות - ניתן לפנות אלינו באמצעות כתובת המייל: agalotrekot@gmail.com

bottom of page